Meny Lukk

Innholdsfortegnelse årsskrifte

Flekkerøy historielag

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 1 1990 – 91

Side     5        Forord
Side     7        Historia har bitt seg fast i oss. Av Rolf Th. Tønnessen.
Side     11      Juletrefest på Flekkerøya for noen år tilbake. Av G. S. Fredriksen.
Side     16      Fra dagliglivet før. Av Thor. Kristiansen, Rolv Rudolfsen, Bendik Berge.
Side     27      Talemålet på Flekkerøy. Av Thorbjørn Martinsen.
Side     34      Gamle værmerker. Av Thor. Kristiansen.
Side     39       Folketro. Av Bendik Berge.
Side     41       Blomsterbarn. Blomsterplukking på Vesterøya.
Side     43       Utvandringen til Amerika. Av Ranveig Fidje.
                        Fisking på Amerikakysten.
                        Vi hadde ei tante i Amerika.
Side     56       Flekkerøyfolk i Amerika. Av Thor. Kristiansen.
Side     62       Gamle bilder fra Flekkerøy.
Side     73       Et tilbakeblikk på sildefisket i «gamle dager». Av G. Pedersen.
Side     79       Ulykker på havet. Av Thor. Kristiansen.
Side     87       Dødsfall og ulykker på Flekkerøy. Av Leiv Torstveit.
Side     97       Losvesenet organisering og forordninger. Av Ranveig Fidje.
Side     107     Befolkningen på Flekkerøy i 1957 og levevilkår. Av Ranveig Fidje.
Side     120     Fiskeriene ved Flekkerøy i 1875. Av Ranveig Fidje.
Side     131     Båtene som ble brukt på Flekkerøy 1850-1900. Av Thor. Kristiansen og Ranveig Fidje.
Side     135     Kutterne. Av Ranveig Fidje.

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 2 1992 – 93

Side     5      Forord.
Side     7      Søndagsskoletur før. Av G.S Fredriksen.
Side     10    Barndomsminner. Av Magnhild Sørensen.
Side     15    Minner fra sildefisket. Av Gunhild Viste.
Side     21    Da vi evakuerte fra 9. april 1940. Av Sonja Gundersen
Side     23    Av flekkerøymunn. Av Thorbjørn Martinsen.
Side     29    Søkelys på «Tuekarten» og andre namn. Av Olav Hårtveit
Side     37    … at både bod paa og søge erstatning for tabet af livskraften. 
                      Flekkerøy skjærgårdssanatorium 1903 – 1940. Av Kari Grindland.
Side      62     Åshavn pensjonat. Av Karen Marie Holberg og Elise Marie Møvig.
Side      65     Gamle bilder fra Flekkerøy.
Side      77     Lensherrens hus «Slottet» på Christiansø. Gamleøya i Lindebøkilen. Av Thor. Kristiansen
Side      93     Det Russiske linjeskipet «Ingermannsland»s forlis. Et 150-årsminne. Av Erik Fjermeros.
Side     116    Fiskeplasser ved Flekkerøy. Av Kristian Thomassen.
Side     122    Godt hådverk i Søgne ga trygghet og vekst på Flekkerøy. Av Jostein Andreassen.
Side     140    Fiskeriene ved Flekkerøy 1900 – 1930. Av Rannveig Fidje.

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 3 1993 – 94

Side     5      Forord
Side     7      Jeg er bleven indtagen i Flekkerø .. . Flekkerøya og Vilhelm Krag. Av Jostein Andreassen
Side    13     1908: Landets fremste reiselivsmann hyller Flekkerøya. Av Jostein Andreassen
Side    16     Basar … ! Av G. S. Fredriksen
Side    21     Gunhild Serine-navnet. Av Gunhild S. Viste
Side    22     Rebekka-navnet på Flekkerøy. Av Magnhild Sørensen
Side    25     På besøk i bestemors stue. av Magnhild Sørensen
Side    28      Herrens beste soldater. Av Mauritz Karlsen
Side    31      Fra Barndomshjemmet. Av Nora Rudolfsen
Side    35      Folkelivsbilder fra Flekkerøy. Av Rolv Rudolfsen
Side    45      Mæbø for 95 år siden. Av Bjørg Karlsen Brunefjell
Side    47      Fra de gamles hukommelses arkiv. Av Bendik Berge
Side    68      Gamle bilder fra Flekkerøy
Side    80      Litt om «bu-arbeid» for en skolegutt. Av Øyvind Sørensen
Side    82      Arbeid på bua. Av Thorbjørn Martinsen
Side    89      Litt historikk om reketrålinga på Flekkerøy. Av Gunnar Pedersen
Side    93      Sørlandskysten
Side    96      Hellefisken og hellefisket på Agder. Av Kr. Thomassen
Side   104     Flekkerøyflåten 1900-1930 Register og økonomiske forhold. Av Aud Ranveig Fidje
Side   135     Liberty – opprinnelig ei ekte Søgneskøyte. Ved Jostein Andreassen
Side   137     «Libertys» tilknytning til Flekkerøy 1933-1972

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 4 1994 – 95

Side     5       Forord
Side     7       En historie med mange underhistorier. Av Thorbjørn Martinsen
Side     12     Kristenlivet på Flekkerøya i vårt århundre. Av Tormod Birkeli
Side     24     Flekkerøy søndagsskole. Av Johannes Tønnesen.
Side     31     Flekkerøy Yngres avdeling. Av Ingfrid Pedersen, Sillenes.
Side     35     Kinamisjonen på Flekkerøy gjennom 85 år. Av Arne Axelsen i samarbeid med Kåre Jakobsen.
Side     41     Referat fra et «5 – møte» i 1950 – årene. 
Side     44     Historie om Flekkerøy skole. Av Thorbjørn Martinsen.
Side     58     Jordbruket på Flekkerøy 1870 – 1930. Av Ranveig Fidje.
Side     70     Billedserie om folk fra Ågedalen. Av Magnhild Sørensen.
Side     77     Gamle bilder fra Flekkerøy.
Side     92     En stormnatt i makrellfisket. Av Thor Kristiansen.
Side     101   En mors omtanke for sine kjære, levert av Gunnar Tønnesen.
Side     104   Aarrestadria. Av Arve Aarrestad.
Side     110   Inferno i Nordsjøen. Av Jostein Andreassen
Side     119   Omkring festningsverkene på Flekkerøy. Av Ranveig Fidje.
Side     154   De gav sitt liv. Omtale av 5 fra øya som døde på grunn av krigen.
Side     162   Barndomsminner fra krigen skrevet av en mæbøjente. Av Judith Vik.

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 5 1997 – 98

Side     5     Forord
Side     7     Stueidyll
Side     9     Litt om byggetradisjoner på Flekkerøy. Av R. Fidje.
Side     12   Flekkerøyhus som Kristian Tønnessen var med å bygge. Av Thor. Kristiansen.
Side     14   Foplk og hus i Sillenes-Myra. Av Anne Lise Karstendatter Larsen.
Side     21   Solheim. Av Tor Einar Tobiassen.
Side     24   Anstens hus. Av Jane Olsen
Side     26   Rudolf og Kamillas hus. Av Jane Olsen.
Side     28   Clara og lars Tobias’ hus. Av Jane olsen.
Side     31   Andreas Samuelsens hus. Av R. Fidje.
Side     32   Garden. Av Tørres Akselsen.
Side     34   Et hus i Tørborgviga. Av Ingrid Svendsen.
Side     36   Mæbøveien 9. Av Egil Remi Jensen.
Side     40   Et hus i kilebrekka. Av Margot Jørgensen.
Side     42   Sigurd Pedersens hus på Lindebø/Mæbø. Av Åsta Sigurdsen
Side     44   Det fine huset i Håleberget. Av Åsta Sigurdsen og R. Fidje.
Side     46   Thorvald Larsens hus på Lindebø. Av Ole Olsen.
Side     48   Fredrik og Klaras hus på Lindebø. Av R. Fidje.
Side     50   Tønnes Sørensens hus. Av R. Fidje
Side     52   Huset i Bernhards Bakke. Av Dag Gunnar Danielsen.
Side     54   Samuel og Osmunds hus på Lindebø. Av R. Fidje.
Side     56   Lauritz og Ragnas hus på Skålevik. Av Kay Thorsen.
Side     58   Tønnes Thorsens hus på Skålevik. Av Kay Thorsen.
Side     60   Solli. Av Arne, Gunnar og Rolf Th Tønnessen.
Side     63   Ada og Abrahams hus på Skålevik. Av Abraham Thomassen.
Side     66 «Tølli Antons» hus. Av Randi Thorvaldsen
Side     80   Thomas og Magda Ånundsens hus på Skålevik. Av R. Fidje.
Side     82   Slik var det. Av Margot  Jørgensen.
Side     95   Bilder fra Flekkerøy.
Side     105  «Herta». Av Thorbjørn Martinsen.
Side     114   Flekkerøy kystradiostasjon. Av Arve Aarrestad
Side     120   Flekkerøy samferdsel. Prosjektoppgave ved Flekkerøy skole.
Side     128   Da strømmen kom til «Flekkerø». Av Thorbjørn Martinsen.
Side     131   100 år siden «Vardøhus» gikk ned ved Ryvingen. Av Jostein Andreassen.
Side     135   Songvår fyrs historie. Av R. Fidje.
Side     139   Oksøy fyr. Av Jo van der Eynden.
Side     144   Forvanskede stedsnavn i skjærgården. Av Kr. Thomassen.
Side     148   Omtale av August Olsen Byremos lillebåt. Av avdøde Carl Christiansen.
Side     150   Sannsoger fra Flekkerøya. Samlet og nedskrevet av Randi Thorvaldsen.
Side     152   Flekkerøysangen. Skrevet av Hjalmar Sørensen.

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 6 1999

Side     5       Forord
Side     6       Gamle regler for hvordan en dame an dannelse bør forholde seg overfor sine beilere.  
Side     8       Daglig liv på Flekkerøy i gamle dager
Side     13            Nogle gåter fra bestemors tid.
Side     14            Noen flekkerøyske ordtøke eller ordspråk.
Side     14            Noen Flekkerøysanger
Side     15            En sang som vi lærte som barn første tiåret på 1900 tallet, og om barneoppdragelse den gang.
Side     16            Den gamle flekkerøyske brudesang. Sang til Anne Tomine og Axel Nilsens bryllup.
Side     16            Den gange øyas mest «syngte» sang.
Side     17            Bestefars gamle vise.
Side     17            Bestemors vuggevise.
Side     17            Lov og regler fra Flekkerøy
Side     18            En gammel sang fra Flekkerøy
Side     18            Flekkerøysangen.
Side     21     Gammel tellemåte på Agder.
Side     24     Forening Flekkerøyfolk av 1945
Side     24            Lover for laget «Flekkerøyfolk»
Side     26            Postgangen
Side     26            Sjøbygdeveien
Side     26            Alternativ 1.
Side     27            Alternativ 2.
Side     28            Alternativ 3.
Side     29            Flekkerøy i nyere og eldre tid.
Side     29            Omtale av kirketomt for første gang.
Side     29            Melkeutsalg på Vesterøya.
Side     30            Flekkerøy Skjærgårdshotel skal selges
Side     30            Syn på hyttebygging i 1948.
Side     31            «Dampskipsbrygga» og kommunale brygger
Side     32            Møte om byggetillatelse til ny skole 13. januar.
Side     32            Teknisk etat/Ingeniørvesenet.
Side     34             Endelig en avgjørelse om postutbringelsen
Side     36     Omkring Flekkerøy havn.
Side     41            Minneplate over sjøfolk avdukes på Kroodden 20. mai 1999. Fra Fædrelandsvennen.
Side     42            Etterord.
Side     45     Beretninger fra Flekkerøy årene omkring 1800.
Side     50     Telefon til Flekkerøy.
Side     54            Oversikt over telefonabonnenter på Flekkerøy fra 1904 – 1938.
Side     56     Glimt fra et eventyrlig liv.
Side     58            Flukten.
Side     65     På tur med «Ingrid». Reise med makrellast til Stavanger og til Tyskland
Side     70     De første butikkene på Flekkerøya.
Side     86     Risleviglosene og deres etterkommere.
Side     96     Andås gnr. 6. bnr. 3 – Et hus fra 1700 tallet.
Side     99      Ole Johannes Andaas, hans slekt, gård og virke.
Side     103          Båtbygging.
Side     108    Solheim Berge – Kristian Johannessens eiendom.
Side     111    Kalvehagen på Berge.
Side     114    Peder Møllers hus på Kjære.
Side     117    Historien om Peter Mikal Davidsen Kjære
Side     120    Skålevig, gnr. 2, bnr 3.
Side     123    Knud Andersen Svimlands hus i Skålevigsgarden
Side     125    Folk og hus på Kjære (Myra)
Side     130    Midgard Skålevig.
Side     133    Solliden Skålevig gnr. 2, bnr. 25
Side     136    Grevåsen gnr. 1, bnr. 1, Mæbø.
Side     139    Eiendommen Triangel i Mæbøsgarden.
Side     144    Husrekken under Lindehaugen i Mæbøsgarden.
Side     147    Historien om Kil – folkene i Lindebøkilen.
Side     149    Sannsoger fra Flekkerøy.

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 7 2003 

Side 4     Forord
Side 5     Jul på Flekkerøy for ca. 90 år siden.
Side 9     På julefest i Avholdslaget 1934. 
Side 12   Gud ga meg et rikt liv.
Side 25   Fra”Før i tida til i dag”.
Side 27   En hundre års tankestrek. 
Side 31   En fisker ser seg tilbake.
Side 34   Fiske og fest.
Side 38   Glimt fra min barndom og oppvekst.
Side 51   Sosiale og arbeidsmessige forandringer etter 1950.
Side 55   Omkring navnet Oddernes.
Side 59   Tellef Davidson fra Skålevik.
Side 66   Flekkerøya under Napoleons-krigene 1807-1814.
Side 78   Sensasjon på Flekkerøya 4. Mars 1622.
Side 82   En sjørøverhistorie fra Flekkerøy.
Side 84   Gamle minner fra Lindevikheia.
Side 88   Flekkerøylosen satt arrestert på ”Karlsruhe” under angrepet på Kristiansand.
Side 91   Drama i Byfjorden. 
Side 97   En skolestil skrevet i 1971—Makrellfiske.
Side 99   Los Jakob Pedersen nr. 1 Mæbø og hans etterkommere.
Side 108   Slektsstevne for Martin og Ingers etterkommere.
Side 112   De gamle kvilesteinene langs gamle veier på Flekkerøy.
Side 123   Bosetting og eiendomsforhold på Flekkerøy i tidligere tider.
Side 132   Skipper Søren Engelsen Mæbø.
Side 135   Beltevika fort og Krossodden fort. 
Side 155   Hellevardene – ”Dette paalidelige landekjendingsmerke”.
Side 161   Historier fra Flekkerøy.

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 8 2006

Side 6     Trekk fra Torvald Pedersens fiskerliv
Side 8     En dag jeg aldri glemmer
Side 10   Stormer og strenge vintrer
Side 13   Noen minner fra krigene
Side 16   Minner fra krigen
Side 19   Minner fra Ormsøya
Side 24   Hummerfiskeren Jakob Guttormsen i stormfullt høstvær
Side 26   Fra avisen ”SKAGERAK” 1953
Side 29   M/S ”Lindy” med Ove og Jørg Torvaldsen
Side 35   Kvinneforeninger på øya
Side 36   Stevner 1947
Side 39   Landsmøte i Norges Fiskerlag, sommeren 1947
Side 41   Skipskatastrofen ved Kinn for 150 år siden
Side 48   Kristenliv på Flekkerøy i svunnen tid
Side 52   Karoline fra Lille Risøya
Side 63   Jyllandslaget- historiens største sjøslag
Side 66   Navneskikker
Side 68   Sommerfjøs på Flekkerøya
Side 69   Området rundt Flekkerøy bedehus
Side 70   Fergeforbindelsen opp gjennom tidene
Side 72   Prolog i forbindelse med kommunesammenslåingen i 1964
Side 74   En prat om losliv og fiske i de gamle skuters og de aapne dæksbaaters tid
Side 79   Den gamle skole
Side 83   Bilder fra tidligere tide
Side 98   Glimt fra Vraget
Side 100   Langs brygga på Skålevig
Side 106   ”Liberty” og ”Lyn”
Side 108   Rettelser 

Innholdfortegnelse Årsskrift nr. 9 2008

Side 5     Kirkeskipet ”Hertha”.
Side 11   Los Thor. Kristiansen en kulturpersonlighet.
Side 20   Flekkerøyfiskeren som havnet i Bjelland.
Side 22   Minner fra oppvekst på Flekkerøy.
Side 26   Hvor skal vi finne fisken?
Side 32   Til fiskerfesten 1956.
Side 36   ”Bua” på Geiderøya… 
Side 55   Kystfart med Johan A Nilsen og Sønner, Kvennesviga.
Side 67   Fra Flekkefjord til Fredrikstad… 
Side 73   Kutter ”Lindebø”.
Side 76   Fra loslivet på Flekkerøya på 1800-tallet.
Side 81   ”Naar man fører ved paa Flekkerø”.
Side 83   Flekkerøy Avholdslag – Litt historie…
Side 89   Forsvarets bruk av Flekkerøy.
Side 95   ”Fem kasser tyttebær ankommet”.
Side 114   Flekkerøyfolk som reiste til Amerika.
Side 119   Flekkerøya eller Flekkerøy?.
Side 121   En kullstreik i England reddet dem fra Titanic-forliset.
Side 129   Da Guttorm i Killebrekka og Torkild i Tørbårviga ble reddet fra ”Den gule feber”.
Side 133   Flekkerøyværinger i Slaget ved Sjællands Odde.
Side 143   Flekkerøyslekt fra Laudal.
Side 151   En stil av Nan Richardsen skrevet i 6. klasse.
Side 153   Staute karer fra øya.

Innholdsfortegnelse Årsskrift nr. 10

Side 5 Forord
Side 6 Da Oksø ble solgt til Staten i 1831
Side 18 Sakkarias
Side 23 På besøk hos bestemor og bestefar på Skålevik
Side 28 Marna fire og en halv
Side 40 Øyer, holmer, skjær og båer rundt Flekkerøya
Side 46 Besteforeldrehjemmet i ”Vraget”
Side 57 Fra bestemor Agnes Kristiansens minnebok
Side 60 Om baking
Side 63 Vintersildfisket fra 1947 til 1961
Side 76 Sang til fiskerfesten den 6. nov. 1976
Side 82 Butikk-historie på Flekkerøy
Side 83 Axelsen & Olsen
Side 85 Skagerak Trål og Notbøteri A/S
Side 87 En slekt på Flekkerøya forteller historie
Side 102 Flekkerøy kirke 50 år
Side 109 Flekkerøy Kr. Ungdomsforening feirer 50års jubileum
Side 110 Flekkerøy Misjonsforening
Side 115 Luren
Side 123 Flekkerøya og Flekkerøy havns strategiske betydning i forsvaret av landet vårt.
Side 133 Innholdsfortegnelse over samtlige årsskrift utgitt av Flekkerøy historielag.

Innholdsfortegnelse Årsskrift nr. 11

Side 5 Radarene på Flekkerøy
Side 34 Ansøkning til Oddernes provianteringsråd
Side 35 Dikt av fiskeren Bendik Berge
Side 37 Farvel til Flekkerø
Side 40 Minner fra barndomshjemmet
Side 48 Vår øy, vårt hjem
Side 50 Utdrag fra prolog ved Flekkerøy kirkes innvielse 1960
Side 51 Familien Ingebretsen 4 år i Andesfjellene.
Side 64 Litt fra min oppvekst og skolegang på 50-tallet
Side 71 Flekkerøysang
Side 74 Drivgarnsfiske etter makrell
Side 77 En fiskekones kår
Side 83 Skolen under krigen
Side 91 Skålevikskryt
Side 94 Kutteren «Fanny 3» av Flekkerøy
Side 104 Et 50-årsminne fra kongeskipet
Side 113 Et 100 år gammelt bilde forteller
Side 121 Månefisk fanget av flekkerøyfiskere
Side 123 En skolestil fra 1980
Side 126 Historielaget i vikingenes fotspor
Side 129 Oversikt over innholdsfortegnelse i tidligere utgitte årsskrift