Meny Lukk

Kjære

Kjære var i 1601 i Vågs mantall, skylte 3 huder og gav 9 engelsk i leidang
Grunnevåg u Kjære gav 5 engelsk i leidang

1610 var Tormod Kjære hovedbruker og betalte 1 dlr. i skat og Jakob Kjære var «husmann» å betalte ½ dlr. i skatt.
1624 eide Tollef P Mæbø sammen med sine brødre 13 engelsk i Kjære, Jakob Kjære13 engelsk og Ola Andås13 engelsk
1638 ble Grunnevåg satt ned til 2 engelsk i leidang
1647 eide enka Gunhild Jakobsdatter 1 hud på Ytre Kjære og Lasse Jakobsen 2 huder.
Skyld redureduksjonen fra 3 huder til 2 ½ hud
1668 var Kjære tre bruk da eide Engelbret Kjære 10 eng., Morten Kjære 10 eng. og Lasse Kjære10 eng.

Første kjente brukere av Kjære.

Tormod Kjære
, død før 1614. Han giftet seg med med Ingeborg Pedersdatter (datter av Peder Møvig Ivarsen og Sigrid Ommundsdatter), hun død ett 1614. Han førte fisk og trelast på eget fartøy.
Tormod var med 12. Mai 1610 da 24 Lagrettemennene fra Oddernes satte sine seglavtrykk på fullmaktsbrevet til hyllingen av prins Christian på Akershus festning . 17 juni 1610.

Hans barn var :

i. Lauritz Tormodsen, død før 1655.
ii. Siri Tormodsdatter.
Ingen av barna ble boende på Kjære.
___________________
Jakob Kjære, død etter 1638.

Deres barn var :
i. Maria Jakobsdatter.
ii. Morten Jakobsen.
iii. Aanon Jakobsen, født på Kjære.
iv. Lasse Jakobsen født 1605.
v. Gunvor Jakobsdatter født 1620.

2. Generasjon
Morten Jakobsen, født på Kjære. Han eide 13 engelsk i Kjære.
Hans barn var :
i. Berte Mortensdatter.
ii. David Mortensen født 1637.

Lasse Jakobsen, født 1605 på Kjære, død omk 1672 på Kjære. Han giftet seg med med Anne Jakobsdatter.
Han eide 13 engelsk i Kjære.

Deres barn var
i. Karen Lassesdatter.
ii. Gunvor Lassesdatter.
iii. Ola Lassesen født 1635.
___________________________________________

Tollef P Mæbø eide sammen med sine brødre 13 engelsk i Kjære den eiendomen overtok sønnen Engelbret Tollefsen Kjære.

Engelbret Tollefsen, var født omk 1600 på Mæbø, og d. før 1644 på Kjære.
Han er nevnt fra 1617 – 32 som «husmann » på Kjære.
Engelbret ble giftet omkring 1623 med Gunhild Jakobsdatter fra Søgne.
Gunhild var født omk. 1608 på Stausland i Søgne og døde 1667 på Hogganvik i Halse.
Deres barn var:
Gunder Engelbretsen Kjære f. 1624 som overtok gåren på Kjære.
Tollef Engelbretsen f. 1626.flyttet til Hjorteland
Engel Engelbretsen f. Mai 1629 til Mæbø.
Ingbret Engelbretsen f. 1630 til Østre Vatne i Holum.
Karen Engelbretsdatter ble gift med Erik Hildøy og flyttet til Hildøy.

I R.M.Rudolfsen bok, «Flekkerøya i eldre og nyere tid», er Gunder Engelbretsen Kjære kalt «Gunder Ingelbretsen» og var innflytter fra Mandalskanten. Men dette stemmer ikke.
Gunder Engelbretsen Kjære var søn av Engelbret Tollefsen Kjære som arvet Tollef P Mæbø 13 engelsk i Kjære.
Forvekslingen er at Engelbret Tollefsen enke Gunhild Jakobsdatter skifte i 27.01.1668 ble foretatt i Hogganvik.