Meny Lukk

Museum.

Velkommen til Flekkerøy museum.
Museet er normalt åpent søndager fra kl. 13.00 til 17.00.
Sjekk vår Facebookside for avvikende åpningstider.

Historielaget samarbeider med skoler, barnehage, andre foreninger og lag hvor vi med organisert omvisning forteller om, og viser Flekkerøys historie.

Flekkerøy museum har nå fått plass i eget hus i Lindebøskauen 80.

Flekkerøy museum.

Historielagets samlinger er et lokal museum for Flekkerøya, med oppgave å samle, bevare, forske på og stille ut gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse.
Det er los Thor. Kristiansens samling som danner grunnstammen til historielagets samlinger.
I tillegg har Flekkerøy Historielag en rikholdig lokal samling fra dagligliv, gårdsbruk, husholdning, fiske, los-vesen, sjøfart, Kay Thorsen og skole med mere. Flekkerøy Historielag har museums signaturer F.L.H.

Se en biledserie fra Flekkerøy museum: https://youtu.be/K_MRPCdU_BA

Vi holder til i Lindebøskauen 80 på Flekkerøy.

I nærområdet er det nydelige turområder, blant annet til Kragevika, som er en flott rundtur. Deler av turområdet er også tilrettelagt for rullestolbrukere.