Meny Lukk

Skålevig.


Skålevig eller som mange skriver Skålevik var delt i to like bruk i førstedelen av -1600 tallet og var bondegods.
1601-02 lå Skålevig i Vågs mantall, svarte 9 engelsk i leidang.

1610 betalte Eiloff Skålevig. 1. daler og Olluff Skålevig 1. daler

1613 Skålevig skylte 4 huder og var 12 engelsk i leidang.
1615 Var bare Eiloff som er nevnt.

1624 var der 2 brukere på det ene bruket Olluff Ellufsen med 7,5 engelsk og Tosten Hogganvik med 9 engelsk.
På det andre bruket var Olluff Thostensen med 2. huder.
Der var makeskiftet i 1643 og Skålevig ble lagt som ladegård under festningen på Gamløya. Da ble det satt opp to brev på hver for 2. huder. Skålevig ble da 4 huder Krongods som forsat bruktes av de gamle brukerne.
1668 ble Skålevig redusert til 3 ½ hud
1670 ble Skålevig bondegods igjenn.
1838 Nytt matr. nr. 2 løpenr. 13 – 31 ny skyld 7 dlr. 19 sk.
Ved første utskifting i 1861 lå der 14 bruk i utpreget teigblanding. Øvre og Nedre Skålevig var da ca 200 jordlapper om hverandre.
1889 ble det gards nr. 2 bruksnr. 1 – 23 .
1909 hadde Skålevig en full utskiftnig.

Første kjente brukere

Eiloff Skaalevig betalte hovedskatten på Skålevig i 1610 på 1 daler og i 1615 er Eiloff oppført alene fra Skålevig på et mantall over odelsbønder i Oddernes.
Etter makeskiftet i 1643 da Skålevig ble lagt under festningen på Gamløya hører vi ikke mer til Eiloff Skaalevig slekt.
———-
Ola Skålevig
Første gang vi hører om Ola Skålevig (Olluff Skålevig) er i 1610 da var Ola medbruker i Skålevig og betalte 1/2 daler men den andre brukeren på Skålevig Eiloff Skålevig betalte hovedskatten på 1 daler.
Ola bodde på Skålevig men hvor og når han ble født er ikke kjent, men det var i siste halvdel av 1500 tallet
Ola førte båt ………………
Ola Skålevig var nevnt som lensmann i Oddernes i 1624 og han er den eneste som har blitt nevnt som lensmann fra Flekkerøya.
Han var gift med Gunhild Jensdatter, som var født omkring 1615 i Rørvik, Harktmark. Så seint som 1642 måtte Ola og Tore Skålevig bøte 4 dlr. for uteblivelse fra retten.
Skålevig var bondegods frem til 1643 da den ble makeskiftet med Kronen og lagt som ladegård sammen med Lindebø for festninga på Gamløya.
Ola Thostensen Skålevig, død mellom 1657 – 1664
Fra 1670 var Skålevig igjen Bondegods.
Enka Gunhild Jensdatter døde og ble gravlagt 12.06.1695
Sønnen Tomas Olsen Skålevig overtok eiendomen etter mora.

I R.M.Rudolfsen bok, «Flekkerøya i eldre og nyere tid», er Ola Skålevig kalt «Ole Knudsen Hartmark og var sønn av Knud Thorkildsen Hartmark». Dette stemmer ikke.
Forvekslingen er muligens at Ola Skålevig’s sønnesønn, Ola Tomassen som var gift med Gunhild, datter av Engel Engelbretsen Mæbø og hennes søster Marthe, ble gift med en Torkild Olsen som kom fra Harktmark, og var sønn av Ole Knudsen Harkmark. Torkild flyttet da til Skålevig og kalte seg for Torkild Skålevig.


1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *